Licht in de openbare ruimte Borger-Odoorn

Birds

Welkom

Welkom in het beeldend beleidsplan van de gemeente Borger-odoorn. U ziet hier onze visie op het licht in de openbare ruimte. Dat gaat verder dan alleen de openbare verlichting. Ook verlichting van bedrijven, monumenten, reclame en dergelijke hebben invloed op het beeld buiten op straat. Gezamenlijk willen we kijken hoe we in deze openbare ruimte de hoeveelheid licht af kunnen stemmen op nut en noodzaak.

We gaan door op de reeds ingeslagen weg zoals we dat de afgelopen tien jaar al gedaan hebben. 

Hoe kunnen we u beter informeren dan door met beelden te laten zien wat we bedoelen? Daarom treft u ons beleid aan in een beeldend digitaal beleid. 

Wij wensen u veel kijkplezier!

 

 

 

Inleiding

De gemeente heeft begin 2018 het beleid ‘Licht in de Openbare Ruimte’ vastgesteld voor de komende tien jaar. Dit beleid ziet u verbeeld op de tab ‘beleid in beeld’. In 2022 zal een korte evaluatie plaatsvinden om te kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Visie 
De gemeente wil een leefbare, energiezuinige en duurzame openbare ruimte. Dat bereiken we niet alleen, maar door gezamenlijk met onze inwoners, ondernemers en verenigingen te kijken waar licht nodig is, hoeveel licht we nodig hebben en op welk moment.

Openbare verlichting 
Als we spreken over openbare verlichting, dan is dat niet alleen de straatverlichting. Ook verlichting in bushokjes, lichtzuilen, plattegronden, monumenten e.d. vallen onder de openbare verlichting.

   

Kunstlicht en de effecten daarvan 
We leven circa 48% van onze tijd in het donker. Openbare verlichting draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten in de donkere uren. Het kan een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een prettige leefomgeving. Verlichting kost echter ook energie, kan lichthinder veroorzaken en heeft effect op de flora en fauna. Ons lichaam heeft ook donkerte nodig, onder andere voor de aanmaak van melatonine. Daarom is het van belang om een goed afweging te maken waar we licht plaatsen, hoeveel licht en op welke tijden deze moet branden.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar de openbare verlichting te kijken, maar naar alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Tezamen bepaalt het immers het beeld buiten. 

Beleid in hoofdlijnen
Wilt u graag alleen de hoofdpunten lezen? Klik dan hier.
Op de pagina 'Beleid in Beeld' kunt u op een gebied inzoomen waarbij met foto’s het beleid wordt toegelicht.

Pijlers 
Onze pijlers voor deze beleidsperiode zijn:
- Duurzaamheid;

- Energiebesparing;
- Licht alleen daar waar het nodig is;
- Verkeersveiligheid;
- Sociale veiligheid;
- Voorkomen van (onnodig) lichthinder.

 

 

Informatie

De gemeente Borger-Odoorn wil een duurzame, energiezuinige en prettige leefomgeving creëren door samen met inwoners, ondernemers en verenigingen te kijken waar licht echt nodig is en op welke tijden.

Wilt u het beleid van de gemeente in hoofdpunten lezen? Klik dan hier.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de diverse onderwerpen? Onderstaand kunt u per onderwerp meer lezen, deze staan gesorteerd op indeling. Klik op de naam.

Licht op/van/in Gebied Onderwerp
Bedriijventerreinen Buitengebied Duurzaamheid, energie en milieu
Bezienswaardigheden Centrum Landelijke regelgeving en Borger-Odoorn
Fietspaden Natuurgebied Led
Inwoners en licht Parken Technieken
Paardenbak Parkeerterrein Verkeers- en sociale veiligheid
Reclameverlichting Sportveld Beheertechnische uitgangspunten
Recreatie Woongebied Uniformiteit
Stallen en kassen    
Voet- en achterpaden    
Wegen    

 

Storing

Een storing in de straatverlichting, bijvoorbeeld een kapotte lamp, kunt u doorgeven via ons klantcontactcentrum via telnr 140591. Iedere mast heeft op ooghoogte een uniek nummer, bestaande uit een letter en drie cijfers, bijvoorbeeld B201. Zie ook de onderstaande foto als voorbeeld. 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk bij een storing dit nummer door te geven, zodat de monteur de goede mast kan repareren.

Een normale lampstoring is binnen 10 werkdagen opgelost, meestal sneller. Andere storingen, zoals een aangereden mast of een kapotte lamphouder, duren wat langer. Deze materialen moeten besteld worden. U kunt zien of de monteur al is geweest. Er hangt dan een lintje om met de naam van het bedrijf ‘Dynniq’. U hoeft dan niets meer te doen.

Is er een calamiteit, zoals een aanrijding, dan kunt u ons ook buiten kantooruren bellen op het storingsnummer van de gemeente: T. 06-53 72 94 53.

Colofon

 

Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn
Auteurs: Heleen Lieftink (Lieftink Advies) en Peter Postema (gemeente Borger-Odoorn)
De foto’s zijn gemaakt door Merijn Koelink Photography
Deze foto’s mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Borger Odoorn gebruikt worden.
Build by: Bitman

Lieftink Advies, 2018